Oznamy – 15. nedeľa v cezročnom období

Download (%PDF, 22KB)

  • Vo farskom kostole sviatosť zmierenia vysluhujeme v utorok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu pol hodinu pred svätou omšou.
  • Zbierka z minulej nedele na dobročinné diela Svätého Otca činí 887, 80 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné pán Boh zaplať.
  • V našom kostole môžete zakúpiť časopis Nahlas. Nájdete v ňom praktické rady pre lepší život v rodinách, tipy, ako žiť vieru v bežnom živote, príbehy ľudí o Božej pomoci, krátke čítania a zamyslenia zo Svätého Písma.
  • Pozývame otcov a mužov na pravidelné modlitebné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.7. o 19:00 v priestoroch pastoračného centra.