Oznamy – 26. nedeľa v cezročnom období

Download (%PDF, 25KB)

  • Vo farskom kostole sviatosť zmierenia vysluhujeme v utorok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu pol hodinu pred svätou omšou.
  • Dospelým, ktorí majú záujem prijať sviatostiKrst, Birmovanie, Eucharistia – dávame do pozornosti kurz prípravy. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.
  • Prosíme žiakov ZŠ a osemročného gymnázia ktorý sa prihlásili k sviatosti birmovania aby prišli na stretnutie do pastoračného centra dňa 29. septembra v štvrtok o 17.00 hod.
  • Autobus na púť Ružencových bratstiev do Národnej baziliky v Šaštíne, v sobotu 1. októbra 2016 odchádza spred kostola o 7.00 hod.