Sobota

24. Jún


18.00

18.30

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Sviatosť pokánia

† rodičia Pavlovičoví a Zimanoví

Nedeľa

25. Jún

 

9.30

11.00 Hamuliakovo

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Ľudmila Lančaričová a † členovia rodiny – sv.omša s novokňazským požehnaním

† Alexander

Utorok

27. Jún

18.15

18.45

Sviatosť pokánia

† Gejza, Pavol a Mária

Streda

28. Jún

 

18.00 Hamuliakovo

18.45

19.15

Svätých Petra a Pavla, apoštolov, vigília

† sestra, švagor a rodičia

Sviatosť pokánia

† syn Peter

Štvrtok

29. Jún

 

 

19.15

Svätých Petra a Pavla, apoštolov slávnosť  prikázaný sviatok

† Pavlovia z rodiny i živí a † členovia rodiny

Piatok

30. Jún

16.30

17.00

Sviatosť pokánia

† Pavol, Paulína a Peter

Sobota

1. Júl

18.00

18.30

13. Nedeľa v Cezročnom období, vigília

Sviatosť pokánia

† Štefan a Terézia Hegyi

Nedeľa

2. Júl

 

9.30

11.00 Hamuliakovo

15.00

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Peter, Ildikó, František a živí členovia rodiny – ďakovná sv. omša na konci šk. roka

Za milosť, odpustenie a Božie požehnanie pre manželov

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti spojená s Fatimskou pobožnosťou

  • Dnes vykonáme tradičnú zbierku na dobročinné diela Svätého Otca pápeža Františka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • Na budúcu nedeľu – 2. júla 2017 – sa počas sv. omše poďakujeme Pánu Bohu za ukončenie školského roka. Po svätom prijímaní spoločne zaspievame hymnus Teba, Bože chválime a na záver príjmeme slávnostné požehnanie.
  • Pozývame Vás, taktiež na budúcu nedeľu – 2. júla – o 15.00 hod. do farského kostola, na Adoráciu Najsvätejšej Sviatosti spojenú s Fatimskou pobožnosťou.

 

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na