Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Download (%PDF, 27KB)

  • Dnešnú nedeľu vykonáme po sv. omšiach jesennú zbierku na Charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • V kancelárii farského úradu počas úradných hodín prijímame úmysly svätých omší na celý budúci rok 2017.
  • Srdečne vás pozývame na adventný koncert vo farskom kostole, dňa 4. decembra– v nedeľu – o 17.00 hod. v podaní komorného orchestra Harmonia classica, speváckeho zboru Híd a miestnej ZUŠ Štefana Németha- Šamorínskeho.
  • Občianske združenie Ain Karim – nájomca priestorov v budove kláštora – organizuje od 27. novembra do 11. decembra 2017 zbierku 3R – Radosť Rozdávaním Rastie. Môžete sa zapojiť darovaním trvanlivých potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov. Veci môžete priniesť do miestností na poschodí kláštora, alebo na označené zberné miesto v bočnej chodbe kostola. Stravné lístky prosíme odovzdať do označenej škatule za lavicami. Zozbierané veci budú rozdané núdznym a chudobným v Šamoríne.
  • Aj tento rok počas Adventu bude v našej farnosti možnosť zakúpiť si náboženskú literatúru z Vydavateľstva Don Bosco. Knihy rôznych žánrov pre deti aj dospelých budú v ponuke od druhej adventnej nedele pred kostolom po slovenskej svätej omši. (v prípade horšieho počasia v priľahlej chodbe). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte sestry saleziánky.